Het gezondheidsadvies van Mozes redde een volk

Tegenwoordig maken we verschil tussen lichaam en ziel. We denken er nog maar weinig over na. Toch zijn gezondheidsproblemen zo oud als de mensheid, er is niet veel veranderd de afgelopen 1000 jaar. Gekke wetten waren er al in Egypte. Vreemde medicijnen, gemaakt van uitwerpselen, die oorzaken van ziektes verergerden. 
Bekijk de video (deze bevat schokkende beelden): Ebola virus uitbraak in Guinee , West- Afrika in 2014
https://www.youtube.com/watch?v=YAEugSCrk4o

Mozes studeerde aan de beste universiteit. Hij begreep dat die alleen de door mensen bedachte wetten volgden. Toen hij leider werd waarschuwde hij voor alles wat hij geleerd had. Hij wees zijn volk op de gezondheidswetten van God zo’n 3500 jaar geleden (vastgelegd in Leviticus). Hij schreef ze namens God, uit liefde voor de mensen, nog voordat ze een 40 jaar durende “verplichte” vakantie trip gingen maken. Zonder noemenswaardige sanitaire toestanden, geen verstand, geen koelkast, geen bierkoeler en geen dixi.


Nu, met de huidige sanitaire regels, gaat het in Europa stukken beter dan toen. Maar niet in de derde wereld! Men geeft de overheden geen voldoende informatie zo ook nu weer in Afrika waar men geen of weinig hygiëne regels leert. De verschrikkelijke epidemieën hebben dan ook hun oorsprong in het niet volgen van hygiëne wetten die men in het, christelijke (sorry), westen al heel lang kent. Ebola en de dodelijke virus ziekten vragen om aandacht voor hygiëne maar ook voor respect voor eeuwen oude wetten.

Ebola is een zeldzame maar ernstige infectieziekte die in Afrika voorkomt en gepaard gaat met bloedingen in het lichaam. De ziekte is alleen besmettelijk via direct lichamelijk contact met een patiënt of door het slachten en opeten van een ziek dier. Eenmaal besmet is er een grote kans op overlijden. Mensen kunnen, als zij ziek geworden zijn, andere mensen besmetten via direct contact met bloed, ontlasting, urine, sperma, braaksel en zweet. In Afrika overlijdt meer dan de helft van de patiënten.

Meer weten over Ebola:
http://www.rivm.nl/Onderwerpen/E/Ebola

Helpen?! Steun Artsen zonder grenzen.
http://www.msf-azg.be/nl/thema/ebola

Geïnteresseerd in de bijbel: lees het boek over moderne wetenschap in de bijbel. 
http://www.connect7913.nl/wetenschap-en-de-bijbel1