Over ons


We willen er zijn voor mensen van buiten de kaartenbak, zoals dat zo mooi heet. Niet alleen, of misschien wel juist, voor mensen die geloof belangrijk vinden maar de kerk allang hebben afgezworen. Dus die personen die nooit liegen en bedriegen, die alles gewoon zeker weten. Hoor je daarbij, volg ons dan maar op onze zoektocht. Of like ons op facebook CONNECT 7913  


Wil je met ons (ge)CONNECT worden? Wij stellen ons graag voor, we zijn in het kerkenwerk aangenomen om ons te verdiepen in de vragen en wensen van kinderen en hun ouders.

Vragen en positieve opmerkingen: info@connect7913.nl