Opvoeden

In deze rubriek plaatsen we graag korte maar interessante informatie, die ons kan helpen bij de opvoeding van kinderen en tieners. Help ons mee, doe mee of stuur je informatie naar info@connect7913.nl   


Compensatiegedrag of verslaving?
Een nieuw onderzoek meldt dat de speelmotivatie een belangrijke rol speelt binnen excessief gamen. Het onderzoek bestudeert de rol van motivatie, stress, psychologisch functioneren en excessief gebruik van de online game World of Warcraft. Resultaten laten zien dat verhoogde sociale angst, stress en eenzaamheid gerelateerd zijn aan excessief gamen. De speelmotieven escapisme (vluchtgedrag) en doelgerichtheid hebben een sterke relatie met excessief gamegedrag, waardoor de psychologische factoren wegvallen.
Lees meer op klik hier


Wetboek van strafrecht Artikel 240 
De verkoop van 16+-games aan kinderen onder die leeftijdsgrens valt onder artikel 240 van het Wetboek van strafrecht. Daarin staat dat het tonen van schadelijk geachte afbeeldingen aan personen onder de 16 jaar, bestraft kan worden met een gevangenisstraf van een jaar. Winkeliers die deze regel overtreden, begaan dus eigenlijk een strafbaar feit.


Wie is primair verantwoordelijk voor het weghouden van kinderen van gewelddadige games? ‘De ouders’ antwoorden Dijsselbloem en Hoogendoorn tegelijk. Dijsselbloem: “Maar zij hebben ondersteuning nodig, want het wordt steeds moeilijker je kinderen af te schermen van de oprukkende beeldcultuur. De hoeveelheid beeldcultuur die de huiskamer binnenkomt is onvoorstelbaar veel groter dan tien, twintig jaar geleden. Je moet als ouders voortdurend tegengif toedienen, tegendruk organiseren tegen het geweld van de media”.


Pegi is de afkorting van Pan European Game Information. Het is een leeftijdsclassificatie voor computergames. De Pegi-standaard is opgesteld door de gamesindustrie zelf. 3+ 48 procent
7+ 9 procent
12+ 26 procent
16+ 12 procent
18+ 5 procent

Meer weten? Lees maar verder: veiliggamen


Vijf redenen waarom games goed zijn voor jouw kind (en jou)

Of:
– Games zijn sociaal.
– Games zijn veel interactiever dan boeken en televisie. 

Veel spellen kunnen samen gespeeld worden, en anders kunnen de andere gezinsleden meekijken en aanwijzingen geven aan de speler. Lees meer: gamenmetkinderen


Gamen is gezond of is het mogelijk toch ongezond?
Na een agressief videospelletje verdragen we pijn beter. Dat stellen Duitse psychologen na experimenteren met 81 geestelijk gezonde mannen. Proefpersonen die een tijdje virtueel de terrorist hadden uitgehangen, bleken daarna langer in staat hun arm in ijswater onder te dompelen dan proefpersonen die een race spel hadden gedaan. Ook namen de ‘terroristen’ makkelijker risico’s; ze zetten hoger in bij dobbelspellen. Een kwalijke uitkomst, waarschuwen de onderzoekers. Er zijn namelijk stevige aanwijzingen dat zowel pijntolerantie als risicobereidheid een rol speelt bij het ten uitvoer brengen van zelfmoordgedachten. 
Oftewel: agressieve games kunnen de depressievelingen nét dat dodelijke zetje geven. Bron: Influence of violent gaming on determinants of the aquired capability for suicide (..), Psychiatry Research. Psychologie magazine 02-2014.


Games goed voor ontwikkeling kinderen?
Kinderen kunnen veel baat hebben bij het spelen van games, ook als het om gewelddadige spellen gaat. Uit een literatuurstudie van de Radboud Universiteit in Nijmegen blijkt dat gamen goed kan zijn voor hun leervermogen, gezondheid en sociale vaardigheden. “Er is de afgelopen decennia al veel belangrijk onderzoek gedaan naar de negatieve gevolgen van games, zoals verslavingen, depressies en agressie. We willen zeker niet suggereren dat dit werk genegeerd moet worden” zegt hoofdonderzoeker Isabela Granic. “Maar om de impact van games op de ontwikkeling van kinderen en jongvolwassenen te begrijpen is een evenwichtiger overzicht nodig”.


Gamen zou diverse cognitieve vaardigheden kunnen verbeteren, waaronder het ruimtelijk inzicht, het vermogen om logisch na te denken, het geheugen en de waarneming. Shooters, die vaak nogal gewelddadig van aard zijn, verbeteren het denken in drie dimensies. Strategische spellen, bijvoorbeeld roleplaying games, kunnen een gunstig effect op het probleemoplossend vermogen van kinderen hebben.

Sommige games maken kinderen creatiever of helpen ze omgaan met tegenslagen, andere spellen zorgen juist voor ontspanning en gaan angstgevoelens tegen. “Als het spelen van games mensen gelukkiger maakt, is dat een belangrijk emotioneel voordeel”, stelt Granic. Verder is het stereotype van de geïsoleerde gamer wellicht nogal achterhaald, omdat veel spellen sociale interactie juist aanmoedigen (Bron: ANP Trouw 27/11/13, 12:11  − bron: BuzzT).


Games kunnen kwaliteit onderwijs opvijzelen 
OPINIE Kinderen excelleren als we ze zelf laten ontdekken, problemen benoemen en oplossingen vinden. Laat ze dat al gamend leren. We moeten af van de zesjes-cultuur, de lat moet hoger, we moeten lesmethodes en schoolroosters vernieuwen, zo stelde Annette Roeters, inspecteur-generaal van de Onderwijsinspectie, onlangs in Trouw (25 april). Terechte opmerkingen, maar in het benoemen van oplossingen proef ik nog wat onzekerheid.

Een veelgehoorde oplossing zit besloten in de uitspraak ‘de lat moet hoger’. We zouden geen zes moeten eisen, maar een zeven of een acht. Hiermee spannen we het paard echter achter de wagen. Er zal vanzelf inflatie van het cijfer op gaan treden omdat er niets in het systeem verandert. De zeven wordt vanzelf de nieuwe zes en over enkele jaren spreken we van een ‘zeventjes-cultuur’.


De belangrijkste vraag is wat de kwaliteit is die we met elkaar nastreven. Waartoe leiden we jonge mensen op? Welke waarden, kennis en vaardigheden zijn belangrijk? Maar vooral: leren we leerlingen zelf vragen stellen, ontdekken, problemen benoemen en oplossingen vinden? Uit verschillende onderzoeken blijkt dat leerlingen gaan excelleren als we ze ondersteunen in het ontdekken van problemen en het vinden van oplossingen.

Een goed voorbeeld hiervan is de Amerikaanse docent John Hunter. In zijn beroemde ‘World Peace Game’ schept hij een denkbeeldige wereld waarin tienjarige kinderen een simulatiespel spelen. In het spel lopen de kinderen aan tegen vijftig problemen, variërend van een voedselcrisis tot een handelsoorlog. Tienjarige kinderen leren door zelf te ontdekken, samen te werken en oplossingen te vinden wat het is om met complexe problemen om te gaan. Ze leren te leren. Dit is heel wat anders dan het raden van het goede antwoord uit het hoofd van de docent of de laatste bladzijde van de methode.


Maar het kan nog een stap verder gaan. Wat als we het hele onderwijs zouden gaan benaderen als een goed ontworpen spel? In een spel kun je kiezen tussen verschillende strategieën, je kunt simuleren, eigen doelen stellen en excelleren. Een spel is leuk, motiverend en geeft zogenoemde epic meaning. Goede games maken gebruik van een perfecte balans tussen vaardigheden en uitdagingen, iets dat ook wel flow wordt genoemd. Geen beloning meer in vorm van een nietszeggend cijfer, rapport of diploma, maar een proces van betekenisvol leren.

Het goede nieuws is dat dit vandaag de dag niet slechts een droom meer is. Er zijn nieuwe technieken beschikbaar om dit mogelijk te maken. Twee voorbeelden: “flipping the classroom” en “gamification”. Bij “flipping the classroom” plaatsen docenten hun beste lessen online in de vorm van video’s. Voorbeelden hiervan zijn de online Khan Adacemie en de populaire MOOC’s (Massive Open Online Course). Doordat leerlingen thuis de lesstof volgen kunnen ze op school huiswerk maken. Hier kunnen zaken als kwaliteit, differentiatie en samenwerking tot stand komen.

Bij gamification gaat het om het toepassen van spelelementen in het onderwijs. In een opdracht verdienen leerlingen bijvoorbeeld punten voor het kijken naar filmpjes, voor samenwerking of het beoordelen van elkaar. Leerlingen kunnen een wedstrijd aangaan doordat hun score zichtbaar is in een ranglijst. En het geheel zit verpakt in een verhaallijn waarbij de spelers een avontuur meemaken.

Er zal veel moeten veranderen om dit waar te maken: de rol van de docent zal veranderen en roosters, methodes en gebouwen moeten op de schop. Bovendien moeten we nadenken over toetsing, afsluiting en het schriftelijk eindexamen met bijbehorend diploma. Maar daarvoor hebben we een visionaire minister Jet Bussemaker en inspecteur-generaal Annette Roeters. Game on!
(Bron: Trouw Johan ter Beek, docent levensbeschouwing en game designer − 30/04/13)

“We moeten zelf de verandering zijn die we graag zien” – Mahatma Gandi