ANBI

 


Deelnemende clubs kunnen officieel giften ontvangen die aftrekbaar zijn voor de belastingdienst.
 
ANBI: ook voor de activiteiten van www.Connect7913.nl. De activiteiten worden uitgevoerd onder juridische leiding van de plaatselijke kerken.
 
De Protestantse Kerk in Nederland is een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Dat betekent dat iedereen die een gift geeft, dit van de belastingdienst mag aftrekken van de inkomstenbelasting. Dat geldt voor de landelijke programma’s van de Protestantse Kerk: Missionair Werk, Kerk in Ontwikkeling, JOP en Kerk in Actie. En dat geldt ook voor de Protestantse Kerk op regionaal en plaatselijk niveau, zoals de gemeenten, de diaconieën en classes.


Per 1 januari 2014 moeten Algemeen Nut Beogende Instellingen transparant online zijn: voor iedereen moet te controleren zijn wat het doel en beleid is van deze instellingen, wie de bestuursleden zijn en hoe zij worden beloond. Ook moeten het jaarverslag en de jaarrekening online gepubliceerd worden. 

Vanaf 1 januari 2014 moeten stichtingen en verenigingen aan de nieuwe regels voldoen.
Vanaf 1 januari 2016 moeten de Protestantse Kerk met haar gemeenten, diaconieën en classes aan de nieuwe regels voldoen.


Gegevens (beleidsplan, jaarplan, jaarrekening enz.) moeten online worden gepubliceerd. Dat kan op de eigen website, maar ook op een website naar keuze. Het gaat erom dat jouw gegevens openbaar worden. De link moet vervolgens worden gestuurd naar de belastingdienst, die deze op de eigen website in het zogenoemde ANBI-register zal vermelden. Wil je meer informatie: kijk op www.belastingdienst.nl of op www.pkn.nl/steunons/ANBI/ANBI/Paginas/ANBI-nieuw.aspx.


(04 februari 2014)
Goede doelen met een ANBI-status hebben van de belastingdienst een beschikking ontvangen met daarin een uniek nummer: het Rechtspersonen Samenwerkingsverbanden Informatie Nummer, kortweg RSIN.
Goede doelen hebben dit nummer onder andere nodig bij het invullen van diverse gegevens voor de belastingdienst.

Het is ook nodig bij onderhandse akten voor een periodieke schenking, bijvoorbeeld van gemeenteleden in het kader van de actie Kerkbalans. Gemeenten en diaconieën van de Protestantse Kerk vallen onder de groepsbeschikking ANBI van deze kerk. Zij hebben daarom veelal nog geen eigen RSIN-nummer. Daarom kunnen gemeenten en diaconieën – tot nader order – op de onderhandse overeenkomst voor een periodieke schenking het RSIN-nummer van de landelijke Protestantse Kerk in Nederland invullen. Dit RSIN-nummer is 813 612 809. Overigens is het RSIN nummer iets anders dan het landelijke KvK-nummer (ook wel inschrijvingsnummer). Het KvK-nummer is 3025 8482.