Home

We zijn er voor je als individu en als groep. We stellen ons graag dienstbaar op. Dat wil zeggen; we komen met informatie en een aantal activiteiten. Jij mag het zeggen, sluit het aan bij jouw wensen? Kan jouw idee ook verwezenlijkt worden? Graag komen we in gesprek met jou. Waar zouden we ons mee bezig kunnen houden?

Omdat ons idee de plank behoorlijk mis kan slaan, leggen we je enkele zaken voor. We denken vooralsnog aan activiteiten voor kinderen in de leeftijdscategorie van 8 – 12 jaar. Er is nog geen beleidsplan, meerjaren visie, structuurplan, vrijwilligersregels of andere goedbedoelde administratieve belasting. Zodra de organisatie succesvol is, zullen er vanzelfsprekend juridische structuren worden opgesteld.


1. Het organiseren van eigentijdse activiteiten
2.In contact komen met jouw leefwereld en daar aandacht aan besteden
3. Samen met kinderen op zoek naar de vragen die voor hen belangrijk zijn

Er zijn nu tijdens de start al meer vragen. Over oudere kinderen, tieners en over gezinnen met kinderen in de knel. Er zijn dus veel mogelijkheden. We zien wel hoe het gaat en horen graag jouw ideeën.


Een digitale plek met actuele informatie over het geloof en met levensvragen voor jongeren en ouderen. Oude structuren laten we graag bestaan, nieuwe ideeën komen in het digitale tijdperk op een andere wijze tot stand. Het kan gaan over vreugde en verdriet, verwachtingen, verlangens en de kerk. Over vragen aan de drie-enig God, de Vader, de Zoon en de Heilige Geest.
Over gezin, kinderen, school en onze moeites en mogelijkheden en wellicht nog veel meer. Je mag het altijd met ons delen.

De aanleiding is eenvoudig, de veranderde tijd, andere opvoedingsproblemen, gebrek aan informatie en de daarmee gaande structurele afbraak van o.a. de christelijke geloofsgemeente. Lees maar wat daarover in één van de onderzoeken werd geschreven.


Een nieuwe tijd is aangebroken. De impact van deze revolutie op het sociale, maatschappelijke en politieke leven op micro-, meso- en macroniveau in Nederland, Europa en wereldwijd begint langzaam door te dringen, maar is nog niet te overzien.


In de literatuur wordt herhaaldelijk gewezen op een toenemende kloof in de samenleving tussen mensen met een HAVO/VWO-achtergrond en mensen met mindere scholing. Het afzijdig houden van een kader dat nodig is voor de opbouw en de organisatie van structurele activiteiten.


De gemeente is, als deel van het instituut, oninteressant voor de dertiger. Het gaat om ontmoeting als gelovigen en gemeenschapsbeleving. Graaf daarom een spa dieper en zorg voor reuring met een veelkleurig aanbod, voor voorbijgangers en blijvers. Gedoe over gemeenteopbouw, kerkelijke regelgeving en twistappels (zoals het homohuwelijk of wel of geen kinderen aan het avondmaal). De dertiger heeft er geen boodschap aan. Het sluit niet aan bij de behoefte aan zelfontwikkeling en de behoefte aan een bedding voor sociale verbondenheid. Heb het over de inhoud.


Veel mensen binnen en buiten de kerk zijn zich de cultuurbreuk die we signaleren tussen generaties niet bewust. Dat leidt tot communicatiestoring, frustraties en irritaties. Gezien de dominante rol die de babyboomers de komende tien jaar zullen spelen in de kerk, is het van groot belang dat zij inzicht hebben in deze cultuurbreuk en in de geheel andere wijze waarop zij in het leven staan dan de dertigers. Voorkomen moet worden dat de mensen van boven de 55 jaar, die zich de komende jaren zullen of willen inzetten voor de kerk, ongewild een obstakel vormen voor de betrokkenheid van dertigers bij de kerk. Interactie tussen de generaties en leren over en weer zal gestimuleerd moeten worden en biedt ook goede perspectieven, gezien recente inzichten in de Y-generatie. (Zie: Bontekoning & Grondstra: Ygenwijs, Generatie Y onmoet X, pragmaten en babyboomers; Amsterdam, 2012.) De resultaten van dit onderzoek zal gecommuniceerd worden naar de plaatselijke gemeenten. Wij stellen voor; in de voorlichting aan, en advisering van gemeenten en kerk zal specifiek aandacht geschonken worden aan cultuurverschillen tussen generaties en aan de betekenis daarvan voor de onderlinge ontmoeting en samenwerking. 

Zoals bovenstaande, zijn er zeer veel onderzoeken die ons oproepen om nieuwe wegen te bewandelen en nieuwe initiatieven te ontwikkelen. 


Steun ook de nieuwe positieve activiteiten en volg ons ook op facebook Connect 7913 en Connect 7913 Baby geboren.
 
Heb je positieve ideeën of gedachten? Laat het ons weten.


Doe je best, God doet de rest!